Nasze kwalifikacje

Doradztwo energetyczne

 • Uprawnienia eksploatacyjne dla urządzeń elektrycznych (do 1 kV), cieplnych i gazowych
 • Studia podyplomowe z inżynierii gazownictwa
 • Studia podyplomowe z ciepłownictwa i audytingu energetycznego
 • Kursy i szkolenia z prawa budowlanego, energetycznego, systemów zarządzania jakością, szkolenia zawodowe

Zarządzanie nieruchomościami

 • Licencje zarządców nieruchomości
 • Licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • Uprawnienia dozorowe dla urządzeń ciepła (D2) i gazu (D3)
 • Studia podyplomowe z gospodarki nieruchomościami wraz z niezbędnymi praktykami

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa lub zakłady przemysłowe
Spółdzielnie mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Obiekty komercyjne
Obiekty użyteczności publicznej: urzędy, szkoły, przedszkola, szpitale
Deweloperzy
Grupy odbiorców indywidualnych – osiedla
Gminy

Zakres działalności

Doradztwo energetyczne
(gaz i ciepło)

 • optymalizacja kosztów zakupu gazu/ciepła
 • weryfikacja warunków zakupu gazu/ciepła
 • rozliczanie najemców z poboru gazu do ogrzewania (rozdział kosztów) wraz z opracowaniem rozdziału kosztów
 • negocjowanie korzystniejszych warunków umowy dostawy gazu/ciepła
 • uzyskiwanie korzystniejszych warunków przyłączenia do gazowej sieci dystrybucyjnej lub ciepłowniczej
 • nadzór nad realizacją przyłączenia
 • projektowanie instalacji gazowych, kotłowni, przyłączy oraz kotłowni gazowych
 • dostarczanie i montaż kotłów oraz urządzeń grzewczych
 • negocjowanie z przedsiębiorstwem energetycznym
 • opracowywanie koncepcji gazyfikacji
 • gazyfikacje
 • spawy związane ze służebnościami przesyłu

Zarządzanie nieruchomościami

 • kompleksowe usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • organizacja i nadzór nad wykonywaniem przeglądów wymaganych prawem
 • przygotowanie i nadzór nad realizacją związaną z remontami – termomodernizacją, remontem instalacji wodnych, kanalizacji, CO, CWU i gazu oraz modernizacją źródła ciepła
 • rozwiązywanie problemów związanych z nieruchomościami, np. podział spółdzielni, odtworzenie działki budowlanej
 • wyszukiwanie inwestorów
 • pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
 • wydzielenie spółdzielni lub przekształcenie spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową
 • likwidacja spółdzielni
 • doradztwo prawne

Referencje i realizacje

Referencje i realizacje okazujemy na życzenie klientów.

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe
Kontakt   
E-mail: biuro@engaz.eu Phone: 665 056 305