Nasze kwalifikacje

 • Licencje zarządców nieruchomości
 • Licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC
 • Uprawnienia dozorowe dla urządzeń ciepła (D2) i gazu (D3)
 • Uprawnienia eksploatacyjne dla urządzeń elektrycznych (do 1 kV), cieplnych i gazowych
 • Studia podyplomowe z gospodarki nieruchomościami wraz z niezbędnymi praktykami
 • Studia podyplomowe z inżynierii gazownictwa
 • Studia podyplomowe z ciepłownictwa i audytingu energetycznego
 • Kursy i szkolenia z prawa budowlanego, energetycznego, systemów zarządzania jakością, szkolenia zawodowe

Zakres działalności

 • Nieruchomości
  • kompleksowe usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego
  • organizacja i nadzór nad wykonywaniem przeglądów wymaganych prawem
  • przygotowanie i nadzór nad realizacją związaną z remontami – termomodernizacją, remontem instalacji wodnych, kanalizacji, CO, CWU i gazu oraz modernizacją źródła ciepła
  • rozwiązywanie problemów związanych z nieruchomościami, np. podział spółdzielni, odtworzenie działki budowlanej
  • wyszukiwanie inwestorów
  • pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
  • wydzielenie spółdzielni lub przekształcenie spółdzielni we wspólnotę mieszkaniową
  • likwidacja spółdzielni
  • doradztwo prawne
 • Gaz i ciepło
  • optymalizacja kosztów zakupu gazu/ciepła
  • weryfikacja warunków zakupu gazu/ciepła
  • rozliczanie najemców z poboru gazu do ogrzewania (rozdział kosztów) wraz z opracowaniem rozdziału kosztów
  • negocjowanie korzystniejszych warunków umowy dostawy gazu/ciepła
  • uzyskiwanie korzystniejszych warunków przyłączenia do gazowej sieci dystrybucyjnej lub ciepłowniczej
  • nadzór nad realizacją przyłączenia
  • projektowanie instalacji gazowych, kotłowni, przyłączy oraz kotłowni gazowych
  • dostarczanie i montaż kotłów oraz urządzeń grzewczych
  • negocjowanie z przedsiębiorstwem energetycznym
  • opracowywanie koncepcji gazyfikacji
  • gazyfikacje
  • spawy związane ze służebnościami przesyłu

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa lub zakłady przemysłowe
Spółdzielnie mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Obiekty komercyjne
Obiekty użyteczności publicznej: urzędy, szkoły, przedszkola, szpitale
Deweloperzy
Grupy odbiorców indywidualnych – osiedla
Gminy

Przykładowe realizacje

  • Zarządzanie nieruchomościami - budynki Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Wrocławia i okolic
  • Weryfikacja warunków dostaw gazu ziemnego oraz opracowanie algorytmów rozliczeń pobranego gazu dla Parków Handlowych
  • Opracowanie założeń oraz przygotowanie inwestycji do zmiany zasilania zakładu przemysłowego, dzięki czemu odbiorca będzie oszczędzał ok. 5,5 mln zł rocznie
  • Opracowanie koncepcji gazyfikacji siedziby gminy, która jest realizowana w oparciu o technologię LNG
  • Obsługa zakupu gazu dla odbiorcy przemysłowego pobierającego ok. 2 mln m3 gazu rocznie
  • Optymalizacja kosztów zakupu gazu ziemnego dla Wspólnot Mieszkaniowych, np. obniżenie o 45.000 zł rocznie zakupu gazu dla Wspólnoty Mieszkaniowej we Wrocławiu w rejonie ul. Zwycięskiej
  • Wydzielenie spółdzielni z dużej spółdzielni mieszkaniowej
Na życzenie klientów jesteśmy w stanie okazać stosowne referencje, m.in. Wspólnot Mieszkaniowych, zakładów przemysłowych, deweloperów, etc.

Referencje

Skontaktuj się

Odezwiemy się najszybciej jak będzie to możliwe
Adres
ul. Kobierzycka 10 52-315 Wrocław
Kontakt
E-mail: engaz@onet.pl Phone: 665 056 305